Christina Boel Pedersen Det er med glæde jeg overlader pladsen til min første gæste-blogger; cand.mag. i Litteratur-videnskab, redaktør, korrektur-læser og tekstforfatter Christina Boel Pedersen. Jeg bad Christina om et par gode argumenter, for at få en redaktør til at gennemgå sit manus – og det fik jeg!

Du kan også finde Christina på hendes hjemmeside Ordspin.dk

Hvorfor er det en god idé at få en redaktør ind over en bogudgivelse?


1.   Du skriver til din læser – ikke dig selv
Vi er ofte blinde for vores eget arbejde. Tænk på, at du som forfatter har hele sammenhængen og alle tankerne omkring bogens emne i hovedet. For dig er det hele krystalklart. Derfor kan man hurtigt glemme, at der er en modtager i den anden ende – og at det er denne modtager, som bogens indhold skal være krystalklart for. Ellers har bogen ingen berettigelse, så kunne den lige så godt være blevet i skuffen. En redaktør kan hjælpe dig med at tjekke, om sammenhængen og sætningerne giver mening for læseren.

2.   Hvem er din målgruppe?
Din bog kan både henvende sig til læsere, som er eksperter inden for emnet og til læsere, som for første gang stifter bekendtskab med emnet gennem din bog. Derfor skal du justere indholdet efter målgruppen. Til sidstnævnte gruppe skal du forklare lidt mere om emnet, så du har alle læsere med. Er det første målgruppe, skal du ikke spilde deres tid med at forklare det, de allerede ved. En redaktør kan hjælpe dig med at kommunikere til din målgruppe.

3.   Du er blind for dit eget arbejde
Du skal bruge en korrekturlæser til at luge de fejl ud, som du ikke selv kan se. Det er helt almindeligt, at man overser egne fejl, selv om man er god til at stave og tegnsætte. For du ved jo, hvad der skal stå – så du læser måske slet ikke teksten, men kigger bare på ordene. En korrekturlæser fanger ikke nødvendigvis gentagelser og uklarheder i strukturen. Måske kommer du til at gentage dig selv i flere kapitler – dette er normalt og en del af skriveprocessen for mange. En redaktør fanger gentagelser og uklarheder.

4.   Det store overblik
Strukturen er ofte en udfordring. Du kan have flere hundrede sider tekst – hvordan får du den sat sammen i den rigtige rækkefølge, så læseren får informationerne i logisk orden? En redaktør kan hjælpe dig med at få overblik over teksten og sørge for en strukturel logik i bogen. Det kan også være, at redaktøren kan komme med alternative forslag til en struktur – fx emneinddelt frem for kronologisk.

5.   Giv slip på dit barn
Dit manuskript kan være på flere hundrede sider – fordi emnet bare er SÅ spændende og fordi du ved SÅ meget om det. Men en bog bliver sjældent bedre af at være lang. Læseren giver os en gave ved at bruge sin tid på at læse bogen, og den gave må vi ikke misbruge. En redaktør kan hjælpe dig med at luge afsnit, sider, kapitler(!) ud af din bog. Så det, der står tilbage, er det væsentlige. Denne opgave kan være nærmest umulig for en forfatter, for det kan føles nærmest som at skære en del af sig selv.

Christina Boel Pedersen – Ordspin.dk